Co život přinese

Konverzace POST COITUM

Dnešní malý opus volně navazuje na dílko postelová konverzace, kde jsme si probrali pár krátkých vět, které muži během aktu soulože nejčastěji používají. V případě konverzace intra coitum, tedy v překladu během výstřiku, muž obvykle nekonverzuje. Není totiž čas. Dle dostupné literatury mužský orgasmus trvá 6-12 vteřin. Ano, za tuto dobu by žena zvládla vyjmenovat, co si dnes koupila na sebe a jaká nová barva rtěnky ji v drogerii zaujala. Muži jsou však málomluvnější.

KPC

 

Většinou se vzmůžou na krátká jednoslabičná citoslovce, ti jazykově výkonnější pak krátké věty, typu už budu, už jsem byl a promiň. Následuje stav POST coitum, v překladu po výstřiku. V tomto článku se zaměřím na stav cca o 5 minut déle, protože stejně jako po sportovním výkonu se správný sportovec protahuje a následně relaxuje i správný muž chvíli odpočívá a vstřebává. A protože mám ve zvyku věci kategorizovat, neučiním dnes jinak. V případě post coita může nastat několik modelových situací.

I. Muž usne

Pokud muž usne, nekonverzuje, proto nemá cenu dále situaci rozebírat, můžete usnout také.

KPC1

II. Muž chce rozebírat svůj výkon

Nejčastější otázkou, která je pokládána je: „jaký jsem byl?“. Zde, milé ženy, jsme postaveny my před nelehký úkol a myslím, že se s ním téměř vždy bravurně vypořádáme. Obvykle bez skrupulí řekněme, že jeho výkon byl více než výborný. Ale jaká je realita?

A) Muž byl špatný – důvody:

  • Je to poprvé (teď nemyslím zrovna panic, ale poprvé s novým objektem), může se stát, že muž zrovna nezaskóruje, mnohdy je to normální, hraje zde roli nervozita, strach z neznámého a někdy i přílišná nadrženost a nedočkavost.
  • Muž byl tak opilý, že byl rád za svou erekci a zdárné dokončení děje, v tomto případě je otázka z jeho úst na jeho výkon zcela automatická (dobře to popsal ruský vědec I. P. Pavlov, sice v jiné situaci a s jinými subjekty, ale výsledek je stejný – tzv. podmíněný reflex) a muž po chvíli usne, můžete tedy usnout také.

KPC1

  • Nejste s mužem kompatibilní, může to být problém, ale pokud to není vyložené fiasko a muž je jinak milý, hodný, pozorný, doporučuji si ho nechat a trochu ho vycvičit (v tomto případě to jde i u starších jedinců).

B) Muž byl dobrý, ví to o sobě a chce jen utvrdit v tom, že sdílíte jeho názor. Zde doporučuji sdílet , nehledat zbytečné mouchy a následně usnout.

KPC1

III. Muž chce rozebírat váš výkon

Pokud muž není vyloženě sebestředný sobec, začne ho dříve či později zajímat i to, jak se cítí žena. Tyto muže chválím, nicméně má zásadovost na tomto blogu, znemožňuje hlubší rozbor. Jedná se o předsevzetí, že nebudu odhalovat sebe samu až příliš a proto uzavřou tento bod tím, že do 5 minut usínám.

KPC1

IV. Muž si chce povídat o fotbale či jiném epesním sportu

V tomto případě nemám opět co říct a zpravidla do 5 minut usínám.

KPC1

Autorská poznámka: zde si všimnete mé efektivity, spočívající v použití jednoho kresleného dílka hned 6 x, ušetřila jsem tedy nejen čas, ale i papír, část barevné pastelky a černé náplně.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek

Čtěte také