Měsíční archiv

Červenec 2017

Hry, Vtipy

Kombinatorika

Ať kombinuji, jak kombinuji stále to vychází stejně. Je už jen na vás čtenářích, jak se ohodnotíte, následně vám zbydou dvě varianty k výběru partnerů…co z toho bude vám napoví nasledující tabulka:

Pokračovat ve čtení

Co život přinese

Délková kalkulace

Autorská poznámka: Tento malý opus je volným pokračováním díla předešlého – časová kalkulace. V dnešní době je zcela běžné definovat vzdálenost mezi dvěma body pomocí délkových jednotek, díky tomu jsem schopni odvodit, kdy dorazíme z bodu A do bodu B, zkreslení výpočtů a výsledků může být ovlivněno různými faktory, jako je například stav trati, použité prostředky k přesunu i zdravotní stav přesouvajícího se jedince. Na výpočty těchto typů máme nejrůznější aplikace a převaděče, ale pokusil se již někdo spočítat, jaký délkový úsek během svých životů prosouložíme. Vždyť soulož je vlastně také pohyb, a ač by se mohlo zdát, že k přesunu z bodu A do […]

Pokračovat ve čtení

Vtipy

Vyvrácení jednoho mýtu o jednom…

Často se říká, že muži dokáží narozdíl od žen myslet pouze na jednu věc. Je to prý dáno geneticky, zatímco se žena v jeskyni starala o pořádek, sběr bobulí, plápolající oheň a potomky, muž měl jediný cíl – ulovit a nasytit…ale jak můžete vidět v následujícím vtípku, je jisté, že muž dokáže zcela prokazatelně myslet minimálně na 2 věci.    

Pokračovat ve čtení