Co život přinese

Délková kalkulace

Autorská poznámka: Tento malý opus je volným pokračováním díla předešlého – časová kalkulace.

V dnešní době je zcela běžné definovat vzdálenost mezi dvěma body pomocí délkových jednotek, díky tomu jsem schopni odvodit, kdy dorazíme z bodu A do bodu B, zkreslení výpočtů a výsledků může být ovlivněno různými faktory, jako je například stav trati, použité prostředky k přesunu i zdravotní stav přesouvajícího se jedince. Na výpočty těchto typů máme nejrůznější aplikace a převaděče, ale pokusil se již někdo spočítat, jaký délkový úsek během svých životů prosouložíme. Vždyť soulož je vlastně také pohyb, a ač by se mohlo zdát, že k přesunu z bodu A do bodu B nedochází, opak je pravdou. V tomto případě jsou to přesuny drobnější, ale při pravidelném a celoživotním vykonávání lze říct, že průměrný jedinec nějaký ten kilometr prosouloží.

Je zřejmé, že při těchto exaktních výpočtech musíme zohledňovat celou řadu proměnných, které jsou z větší části závislé na mužském jedinci, do našich výpočtů tedy zahrneme velikost mužské chlouby, jeho vytrvalost a samozřejmě i frekvenci aktů.

Stejně jako v dílech předešlých, budeme počítat se standartním a zcela průměrným jedincem, tedy zcela průměrnou chloubou, zcela průměrnou vytrvalostí i frekvencí aktů. Zcela průměrná délka mužství ve stavu pohotovosti je dle výzkumu erudovaných vědců okolo 14 cm, během aktu však nedochází k vyžití celé jeho délky, tedy vzhledem k tomuto faktu a zjednodušení výpočtu použijeme délku 10 cm. Během jednoho cyklu, sestaveného z pohybu tam a zpět je uražená dráha 20 cm, tedy 0,2 metrů. Pokud se jeden akt soulože bude průměrně skládat z přibližně 100 těchto cyklů, pak se dráha uražená během jedné soulože rovná 20 metrům.  Standartní jedinec souložící 2-3 krát týdně (pro zjednodušení výpočtu 2,5 krát týdně) urazí 50 metrů. Toto číslo se může zdát nicotným, vždyť  50 metrů je přibližně 50 kroků, tento úsek člověk uběhne během několika sekund. Nicméně pokud je soulož vykonávána pravidelně celý rok dostaneme se k číslu 2600 metrů, tedy 2,6 kilometrů a uběhnout tuto dráhu už dá mnohým zabrat. Budeme-li pokračovat ve svých výpočtech dále a budeme počítat, že aktivní jedinec bude provozovat soulož je zhruba 50 let, pak se prosouložená vzdálenost bude rovnat 130 kilometrům, což je dráha, kterou je málokterý jedinec schopen urazit na kole (jednorázově).

????????????????

A protože vím, že pregnantní ilustrace jsou těmi nejnázornějšími, uveďme si pár z nich:

Standartní jedinec, pokud by vycházel náš výpočet z centra Prahy, se za svůj život dokáže prosouložit až do Karlových Varů, jedinec s nadstandartními choutkami až do Brna a takový Robert Rosenberg se jistě během své kariéry prosouložil až za hranice. Naopak jsou i jedinci, kteří mají tu smůlu, že by jejich cesta  vystačila maximálně tak sousedům.

dk6

Předchozí příspěvek Následující příspěvek

Čtěte také