Co život přinese

Časová kalkulace

Jednou jsem se zamyslela, zda někdo zmapoval, jaké úsilí nás aktivní sexuální život stojí. Je to sport a sport, který baví téměř každého, hlavní devízou je, že není potřeba (až na výjimky) speciální výbava.

Jakou část života strávíme souloží, někdo více, někdo méně, ale abychom se pohybovali v reálných číslech a mohli započít dnešní úvahu, budeme pracovat s naprosto standardním (průměrným) jedincem. Tento jedinec je zdravím překypující a při chuti, ne moc a ne málo.

Náš modelový jedinec bude představovat mužského zástupce typického páru souložícího 2x-3x týdně. Což po jednoduchém vynásobení znamená 104x – 156 x za rok. Vezmeme tedy nižší z čísel, protože někdy standardnímu páru osud nepřeje tedy 104 souloží za rok. Průměrná doba soulože, pouze aktu, bez námluv, předeher a tokání je 10 minut. Těchto 10 minut pro akt představuje 1040 minut za rok. Po přepočtu na hodiny dojdeme k závěru, že je to pouze 17,3 hodin což nepředstavuje ani celý den, který stráví průměrný jedinec při aktu soulože. Ano, mohlo by se to zdát málo, vždyť prosouložit ani ne ¾ dne za rok se zdá být velmi malým časovým úsekem, který vydáváme pro tak bohulibou činnost.

casova kalkulace2

Zde však musíme připočíst ostatní „obalovací a nabalovací“ činnosti, které k slastným hrátkám patří. Stejně jako se musíme na sport jako je lyžování obléci a připravit si výbavičku i sex není pouhým zasunutím dovnitř a ven. Tedy nejde jen o sex, ale další soudržné činnosti, jejichž vzájemná kooperace je pro akt samotný, téměř bez výjimky, vyžadována:

Pro ženy a muže je tedy příjemnější, jsou –li jedinci čistí a upravení, což zabere minimálně 10 minut.

„Tokací rituál“ je u každého jiný a záleží i na tom, zda se jedinci znají či teprve poznávají, případně poznat chtějí, ale minimální doba se kterou budu kalkulovat je 5 minut.

Následuje předehra, kdy alespoň některé kusy oblečení by měly být svlečeny a některé věci postaveny (případně obaleny). Tato doba je také velmi individuální, ale pokud budeme počítat s průměrným časem, pak romantici prominou, budu kalkulovat s 10 minutami.

Tedy souložící radovánky se nám prodloužily více jak 2x. Jednoduchou kalkulací dojdeme k číslu 3640 minut za rok, což představuje něco přes 60 hodin a tedy asi 2,5 dne.

Pokud k této době přičteme malé tulení po sexu (ať už před usnutím nebo před zahájením činnosti jiné) cca 5 minut – romantičky opět prominou – a následnou dobu pro umytí a oblečení cca 10 minut, dostaneme se už ke slušnému číslu 5200 minut ročně, což představuje více jak 86 hodin, tedy téměř 3,7 dní čistého času.

casova kalkulace 1

Závěrem je nutné podotknout, že se mezi námi pohybují i ti, jenž mají tento průměr „odpracovaný“ již během měsíce a naopak i ti, kteří si tuto dávku napracovávají celý život.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek

Čtěte také