Co život přinese

Jak se k sobě hodíme … ?

Díl I. – matematický model

Vždy jsem měla ráda čísla,  čísla jsou věc uchopitelná a pochopitelná, ale skutečně jde pomocí numerologických operací zjistit zda ten či onen patří k té či oné? Je opravdu něco na přitažlivosti dvou jedinců takové, že se dá sumarizovat či exaktně dokázat? Opravdu popravdě je číslo vycházející z pofidérních operací vypovídající o osudu lidí?

Jsou ženy, které tomu věří a pomocí nejrůznějších matematických výpočtů, užitím jmen či dat narození, propočítávají procento/ číslo souladu.

Uveďme si pregnantní ilustraci:

Tedy jistý Pepíček Novák rozvíjí vztah s Alenkou Mutzenbacherovou, Alenka je však ženou činu, proto vzájemnou shodu s Pepíčkem matematicky prověří.

a)   Použijeme-li kalkulaci, kdy každé písmeno abecedy má zástupce ve světě čísel, pak touto jednoduchou transformací dostaneme číslo pro každého z partnerů. Pak můžeme usuzovat, jak spolu čísla korelují, tedy, jsou obě sudá/ lichá. Čísla můžeme i sečíst a co nám vznikne podrobit spekulacím.

IMG_20160728_074122

b)   Použijeme-li jinou kalkulaci, kdy každé písmeno ve jméně je zastoupeno počtem opakování, nastane zcela jiná situace. Výsledná hodnota se může udávat v procentech. Nicméně čísla jsou čísla a díky jednoduchým a známým operacím s nimi, si Alenka může výsledek upravit k obrazu svému.

IMG_20160727_191742

Fázi, zda se Alenka k sobě s Pepíčkem hodí, nebudu rozpitvávat. Protože jak bylo zmíněno výše, čísla jsou velmi variabilní. A pokud by náhodou daný výsledek nebyl dle přání Alenky, je velice nepravděpodobné, že by to s Pepíčkem ani nezkusila. Je však jasné pokud výsledek Alenčina bádání vyjde dle jejích nejtajnějších přání „model – princ na bílem koni“ bude k tomu přikládat až nestandardně vysokou důležitost. Ale pokud by nevyšla kalkulace s Pepíčkem, může Alenka použít jméno Josef a jiné obměny.

Z tohoto prostého opusu vyplývá, že kalkulace je dobrá, Alenka si procvičí alespoň matematiku, ale s nejvyšší pravděpodobností Vám nepoví, zda se k sobě dva jedinci skutečně hodí.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek

Čtěte také